Kraków, Polska, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej

Kraków, Polska, 18 lipca 2017 r. MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

Shinji Ogawa
(1959, Japonia I Japan)
Widok Delft 2013
olej / płótno
Kolekcja MOCAK-u
Punktem wyjścia dla twórczości Shinjiego Ogawy jest próba nawiązania kontaktu z kulturą europejską. Artysta kolekcjonuje wizualne ślady przeszłości I fotografie, pocztówki, malarstwo, grafiki. Wykonuje zaskakujące operacje na obrazach istniejących w świadomości kulturowej. Zabiegi te, w sensie artystycznym, nie są wpisane w tradycję sztuki europejskiej. Ta praca powstała na bazie dzieła Jana Vermeera Widok Delft. Shinji Ogawa „przecina" oryginał na pół. a następnie zamienia położenie uzyskanych połówek względem pierwowzoru
Robert Kuśmirowski
(1973, Polska
Stanisław Wyspiański. Portret Franciszka Maluśka
list, ołówek
courtesy of R. Kuśmirowski
Artysta wykonał falsyfikat rysunku Stanisława Wyspiańskiego. Autentyczność szkicu potwierdziła Maria Osterwa-Czekaj, która w liście do kustosza Muzeum Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie zaświadcza, że jest to portret jej dziadka, zaginiony w czasie kradzieży w 1998 roku. Robert Kuśmirowski pokazuje podatność dzieł najbardziej znanych i cenionych artystów na fałszerstwa.
Polski