Jakób Jasiński

- 1794 -

Рубаць будзем маскалюшкі!

Tłumaczenie z białoruskiego na polski

Pamiętamy, co zrobili,
Rozszarpali nas i bili.

Długo jak będziemy cicho?
Siedzieć dość, czekać na licho!

Czemu ziemię nam zabrali?
I w kajdanki zakuwali?

Naszych córek, żon zgwałcili.
Więc żebyśmy zapłacili!

Konie na śmierć zajeździli,
Co chcieli,
To i wzięli.

Chodźmy szybko do Kościuszki,
Posiekajmy moskaliushkiw!

- 19.05.2022 -